%100 Uyumlu

Müfredat ve kazanýmlara tam uyumlu

Periyodik Uygulama

Sýralý 'Kazaným Deðerlendirme' uygulamalarý

Kuruma Özel

'Bursluluk' ve 'Düzey Belirleme' sýnavlarý

EDROOF NEDÝR?

EDROOF (Educational Roof), Ýstanbul Teknik Üniversitesi Arý bünyesinde faaliyet gösteren ALMAS A.Þ.'nin tescilli markasýdýr.

EDROOF, çalýþmalarý sürmekte olan geniþ kapsamlý bir içerik oluþturma ve sýnýf içi yönetim sisteminin (Advenced Learning and Management System) 'ölçme-deðerlendirme' modülüdür.

Daha Fazlasý

ÜRÜNLERÝMÝZ

Kazaným Ölçme - Düzey Belirleme - YGS